Words: Damian Bydliński; Translation: Piotr Cygan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PSYCHOPULSE # 001

 

I am a heart that trembles
I am an eye that sleeps
I am a tooth that aches
I am a hunger that devours
I am a shadow that crawls
on the walls of caverns
for billions of days
I am

 

I am a flash that shines
I am a pole that is stuck
I am a knife that cuts
I am a wolf that will eat you
I am a truth that lies
and a lie
that knows the whole truth
I am

 

I am a heart that trembles
I am an eye that sleeps
I am a moment that lasts
I am a player that plays
I am a shadow that crawls
on the walls of caverns
for billions of days
I am

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PSYCHOPULS # 001

 

jestem sercem które drży

jestem okiem które śpi

jestem zębem który rwie

jestem głodem który ssie

jestem cieniem który pełza

po ścianach jaskiń

od miliardów dni

jestem

 

jestem blaskiem który lśni

jestem kołkiem który tkwi

jestem nożem który tnie

jestem wilkiem który zje

jestem prawdą która kłamie

i kłamstwem

które prawdę całą zna

jestem

 

jestem sercem które drży

jestem okiem które śpi

jestem zębem który rwie

jestem głodem który ssie

jestem cieniem który pełza

po ścianach jaskiń

od miliardów dni

jestem

 

 

 

PSYCHOPULSE # 002

 

somewhere behind a wall sleeps
a man who dreams
that he could have lived a different life
thirty seven years
time ago he wanted to change the world
but today does not want to anymore
a TV voice discribes his sorrowful existence

and filth in the sink grows
but some day the nerve will burst
with a finger will plunge the sink
and the whole filth will flow straight down the pipe
and the end of muse will come - four elephants will dance
believers will clap their hands - there will be flights in a balloon
children will read poems - it will be even funnier around
there will be magic, thrills - there will be a great show

 

somewhere behind a wall sleeps
a man who dreams
that he could have lived a different life
thirty seven years
he had eaten his honor long time ago
and his pride was killed by the lie's fumes
he bites his teeth and - even though blood shoots to his brain -

- he humbly swallows fresh warm lies
but some day he will get a hammer
and smash this rotten fence
wild dogs will rip bad men's throats
and the end of muse will come - four elephants will dance
our reporter - a fine man - will tell us about all of this
children will read poems - it will be even funnier around
there will be magic, thrills - there will be a great show

 

it is a very strange state - when I speak the truth - throat hurts
this is not a flu or hangover it is the taste of this wonderful life
in the window where a butterfly sat down the fear weaved black curtains
eyelids beg for a sip of sleep - I move my body to my asylum - my bunker
in this black hole I am sitting by myself and at last have some peace
here nobody's fate moves me here no voice punishes me
with a marker I make the sign on the wall - this is my vengeance for bad taste
for every lie for every sin
let great pain and anger awake the beast

------------

in this black hole I am sitting by myself and at last have some peace
here nobody's fate moves me here no voice punishes me
with a marker I make the sign on the wall - this is my vengeance for my fears

 

let everyone think on his own now

 

 

PSYCHOPULS # 002

 

gdzieś za ścianą śpi

człowiek który śni

że innym życiem mógłby żyć

trzydzieści siedem lat

chciał kiedyś zmieniać świat

lecz dzisiaj wcale nie chce już

telewizyjny głos określa jego marny los

a szumowina w zlewie zbiera się

lecz kiedyś pęknie nerw

przepłuka palcem zlew

i całe świństwo spłynie rurą równo w dół

i nastanie muzy koniec - będą tańczyć cztery słonie

będą wierni klaskać w dłonie - będą loty na balonie

będą dzieci mówić wiersze - będzie wkoło jeszcze śmieszniej

będą czary, będą dreszcze - będzie wielki show

 

gdzieś za ścianą śpi

człowiek, który śni

że innym życiem mógłby żyć

trzydzieści siedem lat

swój honor dawno zjadł

a dumę zabił kłamstwa czad

zaciska zęby i - choć mózg zalewa fala krwi -

- pokornie łyka świeży ciepły kit

lecz kiedyś weźmie młot

rozwali zgniły płot

a gardła ludzi złych rozszarpią wściekłe psy

i nastanie muzy koniec - będą tańczyć cztery słonie

o tym wszystkim nam opowie - nasz reporter - fajny człowiek

będą dzieci mówić wiersze - będzie wkoło jeszcze śmieszniej

będą czary, będą dreszcze - będzie wielki show

 

bardzo dziwny jest ten stan - gdy mówię prawdę - boli krtań

to nie jest grypa ani kac to ten cudowny życia smak

na oknie w którym motyl siadł czarne zasłony utkał strach

powieki proszą o łyk snu - przenoszę ciało w azyl mój - mój schron

w czarnej dziurze siedzę sam i wreszcie święty spokój mam

nie wzrusza mnie tu żaden los nie karci mnie tu żaden głos

na ścianie kredką kreślę znak - to moja zemsta za zły smak

za każde kłamstwo, każdy grzech

niech zbudzi bestię wielki ból i gniew

---------

w czarnej dziurze siedzę sam i wreszcie święty spokój mam

nie wzrusza mnie tu żaden los nie karci mnie tu żaden głos

na ścianie kredką kreślę znak - to moja zemsta za mój strach

 

niech dalej każdy myśli sam

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PSYCHOPULSE # 003

 

they dance and dance each night
and nobody will see their faces
for them there is only this bridge
for them there is only this time
they dance and dance each night
but you can only dream about it
tucked in your stony blanket
dream some more

 

dream is like a smoke
pinches your eye
messes up in your head
does not allow to see what is what
a sign
is memorized in the stone
for sure there is someone
who wants to read it
who knows its strange meaning

 

they dance and dance each night
and nobody will see their faces
for them there is only this bridge
for them there is only this night

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PSYCHOPULS # 003

 

tańczą i tańczą co noc

i nikt nie zobaczy ich twarzy

dla nich jest tylko ten most

dla nich jest tylko ten czas

tańczą i tańczą co noc

a ty możesz tylko pomarzyć

wtulony w kamienny swój koc

dalej śnij

 

sen jest jak dym

szczypie w oko

mąci w głowie

nie pozwala dojrzeć co jest czym

a znak

w kamień pamięcią się wrył

jest gdzieś na pewno ktoś

kto chce rozszyfrować go

kto zna jego dziwny sens

 

tańczą i tańczą co noc

i nikt nie zobaczy ich twarzy

dla nich jest tylko ten most

dla nich jest tylko ta noc

 

 

 

 

All Right Reserved ©Damian Bydliński